• mewnol-baner

Y prif resymau dros y tymheredd olew uchel yn yr uned bŵer

Y prif resymau dros y tymheredd olew uchel yn yr uned bŵer

1. Mae cyfaint y tanc olew yn rhy fach ac nid yw'r ardal afradu gwres yn ddigon;nid yw'r ddyfais oeri olew wedi'i osod, neu er bod dyfais oeri, mae ei allu yn rhy fach.

2. Pan fydd y gylched yn y system yn methu neu nad yw'r cylched wedi'i osod, mae llif cyfan y pwmp olew yn gorlifo o dan bwysau uchel pan fydd yn stopio gweithio, gan arwain at golli gorlif a gwres, gan arwain at godiad tymheredd.

3. Mae piblinell y system yn rhy denau ac yn rhy hir, ac mae'r plygu yn ormod, ac mae'r golled pwysau lleol a'r golled pwysau ar hyd y broses yn fawr.

5. Mae cliriad gosod y ffitiadau yn rhy fach, neu mae'r cliriad yn rhy fawr ar ôl ei ddefnyddio a'i wisgo, ac mae'r gollyngiad mewnol ac allanol yn fawr, gan arwain at golled cyfaint mawr.Os bydd effeithlonrwydd cyfeintiol y pwmp yn gostwng, mae'r tymheredd yn codi'n gyflym.

6. Mae pwysau gweithio'r system hydrolig yn cael ei addasu'n llawer uwch na'r angen gwirioneddol.Weithiau mae angen cynyddu'r pwysau i weithio oherwydd bod y sêl yn rhy dynn, neu oherwydd bod y sêl yn cael ei niweidio a bod y gollyngiad yn cynyddu.

7. Mae tymheredd yr hinsawdd a'r amgylchedd gweithredu yn uchel, gan achosi i'r tymheredd olew godi.

8. dewisir gludedd yr olew yn amhriodol.Os yw'r gludedd yn fawr, bydd y gwrthiant viscous yn fawr.Os yw'r gludedd yn rhy fach, bydd y gollyngiad yn cynyddu.Gall y ddau gyflwr achosi cynhyrchu gwres a chynnydd tymheredd.


Amser post: Gorff-22-2022